Monteverde, Costa Rica

Monteverde, Costa Rica

På 1950-talet bosatte sig   en grupp amerikanska kväkare  i Monteverde i Tilaránbergen i Costa Rica. Under stora umbäranden tog de sig upp för de sliriga skogklädda bergssluttningarna.  De ville ha mark där de kunde leva i fred. Kväkare är emot alla former av våld. De startade en ostfabrik och hade betande kor för att få mjölk.

Skog att ta ner för att ge beten fanns i överflöd men de förstod snart att vissa delar av skogen var unika i världen.  När den Gyllene paddan (Budo periglenes) upptäcktes av barn som lekte i skogen gjordes det ett reservat av det område runt ett vattenfall där den levde. Den Gyllene Paddan  fanns ingen annanstans i världen.  I mitten av 1980-talet insåg kväkarna att reservatet höll på att bli en isolerad ö, omgivet av kalhyggen.  De startade en insamling för att köpa den skog som omgav det då lilla reservatet.

1987 hade eleverna i Fagerviks skola i Norra Sorunda förstått att Jordens regnskogar var på väg att försvinna och ville köpa regnskog, som skulle vara kvar när de blev stora. De fick kontakt med biologen Sharon Kinsman, som kände till projektet i Monteverde. Hon kom till skolan och visade bilder från skogen. ”Regnskogsbarnen”gjorde den första insamlingen i oktober 1987. Föreningen Barnens regnskog konstituerades 12/12 1987. Allteftersom tiden gick kom andra skolor till. Bosque Eterno de los Ninos, Barnens eviga skog, växte till sig allteftersom och idag har 4 000 skolor i Sverige deltagit med engagemang av olika slag.

I Barnens eviga skog i Monteverde – La Tigra i Costa Rica – finns en enorm biologisk mångfald, eftersom det finns 5 livszoner med olika höjd, temperatur och regnmängd.

Där finns:

53 olika arter av kräldjur och det har funnits 52 arter av groddjur, men många har försvunnit, okänt varför.

groda kopia

121 olika arter av däggdjur lever där, en av dem är apan känd från Pippifilmerna. Men där finns även myrslokar, sengångare, gnagare, vildsvin och piggsvin. Fladdermöss utgör hälften av däggdjursarterna.

Sengångare

Sju arter av vilda kattdjur, däribland jaguaren och den oerhört vackra margaykatten.

500px-Margaykat_Leopardus_wiedii

Det finns 425 olika arter av fåglar, däribland den mytomspunna quetzalen.

Det finns mer än 700 arter av dagfjärilar och kanske 10 gånger så många nattfjärilar. En del förflyttar sig nedför bergen, över till andra sidan och sedan tillbaka varje år.

Antalet spindeldjur är okänt.

Det finns 755 trädarter. På varje träd finns lika många växt- och djurarter som på en hel kvadratkilometer natur i Sverige.

Det växer även 430 olika epifyter, det är växter som lever utan jord på trädens grenar utan att skada träden.

Barnens Eviga skog i Monteverde, Costa Rica är en av världens mest artrika skogar som nu blir kvar till kommande generationer, tack vare några barn som tänkte stort.
Childrens Rainforest_LCHär är jag, Eha Kern,  i Monteverde och tittar på en karta över Barnens Regnskog och de reservat som omger skogen.

Det rosa området är Monteverde Cloud Forest reserve, det ursprungliga reservatet som utvidgats. Det gröna är Barnens eviga skog och sträcker sig från Monteverde på Stillahavssidan av Tilaranbergen, över Continental Divine till La Tigra på Atlantsidan. Det blålila är San Ramon Forestal reserve. Det ljusgröna är  även det numera reservat, så den skyddade skogen går ända fram till Arenalsjön, som alstrar Costa Ricas elektricitet.

Ingen begår ett större misstag än att inte göra någonting för att det är så litet man kan göra.

 Välkommen med din donation!

Miljoner djur och växter i regnskogen tackar dig!

Se köpa regnskog.