Guatemala

DSCN4646

Projektet i Guatemala började 1991 med att Barnens Regnskog donerade $ 100 000 för att köpa upp en skog,  där en väg som användes för olaglig avverkning av regnskog fanns. Skogen fanns båda sidor av vägen så man stängde helt enkelt av vägen med stora grindar som låstes. Dessa 675 hektar blev grunden för bildandet av reservatet Sierra de las Minas, som sedan dess har utökats och nu omfattar en yta motsvarande dubbla Södertörn. Det är Guatemalas största naturvårdsprojekt.

Reservatet förvaltas och skyddas av  Defensores de la Naturaleza.

Här kan du läsa mer om projektet: Barnens Regnskog gör skillnad

Välkommen med din donation! Miljoner djur och växter i regnskogen tackar dig! Se köpa regnskog.