Jatun Sacha (Den stora skogen), Ecuador

Här kommer så småningom text….

Hemsidan är under uppbyggnad.
(Den gamla slutade nyligen av okänd anledning att fungera.)

Den begränsade information som finns här är dock korrekt, t.ex. bankgironummer och kontaktuppgifter. Välkommen med din donation! Miljoner djur och växter i regnskogen tackar dig! Se köpa regnskog.